OM OSS

___________________


Wadköpings Vänner


Wadköpings Vänner är en ideell förening vars syfte är att värna bevarande, förnyelse och god verksamhet i friluftsmuseet Wadköping i Örebro.


Föreningen bildades i början av 1990-talet i samband med att Wadköping byggdes ut, vilket innebär att vi firade 30-årsjubileum 2021. Många är medlemmarna och styrelseledamöterna som under åren med tämligen enkla medel men stort engagemang har gjort fina insatser för Wadköping och dess besökare.


Våra huvudsakliga aktiviteter är inom musik- och kulturområdet. Vi arrangerar och deltar i konsert- och musikevenemang på sommarhalvåret och i december presenterar vi en adventskalender för alla förbipasserande i Wadköping. Grundtanken är att vi erbjuder för Wadköping lämplig verksamhet, kostnadsfritt och öppet för alla.


En andra grundtanke är att ha ett nära samarbete med Örebro kommuns kontor för Wadköping, vilket vi har. En tredje grundtanke är att vi i den mån vi kan stödjer verksamheterna i området.

___________________


Styrelsen 2023


Ordförande

Anders Borehed

Vice ordförande

Mats Einestam

Sekreterare

Annika Lejdebo

Vice sekreterare

Kristina Rosbro

Kassör

Emma Aveborn

Ledamot

Evelyn Savert Liedström

Suppleant

Birgitta Wallbom

---

Valberedning

Inger Lundin

Torgny Egermo 

Revisor

Sven-Erik Alfredson

___________________


Verksamhetsplan 2023


Föreningen ska fortsatt arrangera våra två stående huvudaktiviteter Jeremiasdagen på sommaren och Adventskalendern i advent


- Vi planerar att fortsätta föregående två års lyckade arrangemang Musik på torget under sommaren

 

- Vi planerar att fortsatt delta i firandet av Nationaldagen i Wadköping


- Den Arbetsgrupp som vi bildade 2021 arbetar vidare för ett renare och finare Wadköping genom att t.ex. delta i Håll Sverige rent-dagen. Arbetsgruppen utför också uppdraget från Wadköpingskontoret att på helger öppna och stänga utställningslokaler i Wadköping. Även bokbytarskåpet sköts av gruppen


- Vi planerar att fortsätta vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan genom att även i år genomföra en studiecirkel


- I föreningen ska vi i vår verksamhet och inköp, så långt det är möjligt, stötta de verksamma i Wadköping


- Vi arbetar för att föreningens medlemmar fortsatt ska erhålla 10 % rabatt hos butikerna i Wadköping


- Det goda samarbetet med Wadköpingskontoret fortsätter


- Bidrag för merparten av våra aktiviteter är nödvändiga och kommer att sökas


Beslutad av styrelsen för Wadköpings Vänner den 24 februari 2023

____________________

SAMARBETEN

Kultur- och fritidsförvaltningen -

Örebro kommun


Föreningen har erhållt kulturprojektbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun, vilket möjliggör våra aktiviteter

Tillväxtverket via Region Örebro Län


I ett projekt att stärka hemsidor fick vår förening hjälp vilket underlättade för oss att skapa denna hemsida. Vidare har vi varit med i ett projekt till gällande att synas på nätet

Wadköping - Örebro kommun


Föreningen har ett gott samarbete med Wadköpingskontoret, Örebro kommun.

Vi erhåller också ekonomiska bidrag från kontoret vilka möjliggör våra aktiviteter

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län


Sedan 2022 har vi samarbetat Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län med studiecirkel och kulturevenemang

RÖSTER OM OSS

SOM ENHETSCHEF FÖR WADKÖPING har jag i uppdrag att tillsammans med mina medarbetare utveckla området som besöksmål och erbjuda örebroare och tillresta en bredd i både upplevelser och programverksamhet. För att kunna erbjuda ett så brett programutbud som möjligt är vi beroende av bra samarbeten med föreningar och andra aktörer. Wadköpings Vänner är en förening som med sitt fina engagemang för området bidrar till ett sådant samarbete” (2021)


Enhetschef Maria Gustafsson

(2016-2022)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Wadköping och Karlslund
Örebro kommun

Copyright © Alla rättigheter förbehållna