OM OSS

___________________


Wadköpings Vänner


Wadköpings Vänner är en ideell förening vars syfte är att värna bevarande, förnyelse och god verksamhet i friluftsmuseet Wadköping i Örebro.


Föreningen bildades i början av 1990-talet i samband med att Wadköping byggdes ut, vilket innebär att vi firade 30-årsjubileum 2021. Många är medlemmarna och styrelseledamöterna som under åren med tämligen enkla medel men stort engagemang har gjort fina insatser för Wadköping och dess besökare.


Våra huvudsakliga aktiviteter är inom musik- och kulturområdet. Vi arrangerar och deltar i konsert- och musikevenemang på sommarhalvåret och i december presenterar vi en adventskalender för alla förbipasserande i Wadköping. Grundtanken är att vi erbjuder för Wadköping lämplig verksamhet, kostnadsfritt och öppet för alla.


En andra grundtanke är att ha ett nära samarbete med Örebro kommuns kontor för Wadköping, vilket vi har. En tredje grundtanke är att vi i den mån vi kan stödjer verksamheterna i området.

___________________


Styrelsen 2024


Ordförande

Anders Borehed

Vice ordförande

Mats Einestam

Kassör

Annika Lejdebo

Sekreterare

Kristina Rosbro

Ledamöter

Evelyn Savert Liedström

Birgitta Wallbom

Suppleanter

Inger Börjel

Ulf Harryson

Göran Samuelsson

---

Revisor

Sven-Erik Alfredson

___________________

SAMARBETEN

Kultur- och fritidsförvaltningen -

Örebro kommun


Föreningen har erhållt kulturprojektbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun, vilket möjliggör våra aktiviteter

Tillväxtverket via Region Örebro Län


I projekt för att stärka hemsidor fick vår förening hjälp vilket underlättade för oss att skapa denna hemsida

Wadköping - Örebro kommun


Föreningen har ett gott samarbete med Wadköpingskontoret, Örebro kommun.

Vi erhåller också ekonomiska bidrag från kontoret vilka möjliggör våra aktiviteter

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län


Sedan 2022 har vi samarbetat Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län med studiecirkel och kulturevenemang

RÖSTER OM OSS

SOM ENHETSCHEF FÖR WADKÖPING har jag i uppdrag att tillsammans med mina medarbetare utveckla området som besöksmål och erbjuda örebroare och tillresta en bredd i både upplevelser och programverksamhet. För att kunna erbjuda ett så brett programutbud som möjligt är vi beroende av bra samarbeten med föreningar och andra aktörer. Wadköpings Vänner är en förening som med sitt fina engagemang för området bidrar till ett sådant samarbete” (2021)


Enhetschef Maria Gustafsson

(2016-2022)
Kultur- och fritidsförvaltningen Wadköping
Örebro kommun

Copyright © Alla rättigheter förbehållna