På gång 2023

Adventskalendern


För 6:e året i rad kommer vi presentera en adventskalender utomhus i Wadköping. Detta år är det barn på Stureskolan som målat fina bilder. Temat är tomtar och änglar. Första bilderna sätts upp på 1:a julmarknaden den 26 november. Klockan 12.00 på planket mot Stadsparken. Sedan fortsätter vi kl. 12.00 den 3/12, 10/12 och 17/12. Välkomna att besöka oss då. Vi finns på plats där mellan 11.00 och 13.00. Vi bjuder medlemmar på kaffe och julkola från Handelsboden i Wadköping. 


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde kalendern.

 

Stureskolan presenterar sig

 

Stureskolan är en F-3 skola centralt belägen i anslutning till Wadköping och Stadsparken. Skolan består av tre byggnader varav två av dessa (A-huset och B-huset) är kulturminnesmärkta från 1880-talet och den tredje byggnaden (C-huset) stod färdig 1998.

 

Detta läsår är det 230 elever som går på skolan i tio olika klasser. Stureskolan har ett fritidshem med tre avdelningar som är uppdelade husvis. På skolan finns en hög andel behöriga lärare och lärare i fritidshem. Hos oss är laganda och ett gott bemötande viktiga ledord.

 

På Stureskolan arbetar vi med att utveckla arbetsmetoder och miljöer där elevernas nyfikenhet tas tillvara genom lek och rörelse. Vi uppmuntrar eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande.

 

All personal har tillsammans arbetat fram en vision för verksamheten. Denna vision ska finnas som röd tråd genom all undervisning, alla aktiviteter och vid våra olika råd. Skolans vision KRAFT bygger på kunskap, respekt, ansvar, framtid och trygghet. Dessa centrala begrepp ska prägla all vår verksamhet. Vi börjar verksamhetsåret med att diskutera hur vi ska nå upp till vår vision och få alla att känna delaktighet.


Snart läggs barnens fina bilder ut på vår hemsida.


Lekladan


Under året har vi fortsatt hjälpt till att underhålla barnens leklada i Wadköping. Vi har genom en insamling bland våra medlemmar kunnat göra flera inköp av fina leksaker. Med jämna mellanrum städar och plockar vi undan i ladan för ökad trivsel. Textilier har tvättats.


Foton på inköpta saker under året puliceras innom kort.

Genomfört 2023

Håll Sverige rent


Den 16 september deltog vi i Håll Sverige rent-dagen och vi plockade skräp i Wadköping.

Jeremiaskonserten


Den 20 augusti underhöll Tröstlösa Kapell traditionsenligt med ett program om Närkediktare i Wadköping. Tyvärr regnade det den men programmet genomfördes i Teaterladan. Kommunens representant från Jermiasfonden delade ut Jermiasstipendiatet. Föreningen fanns på plats och sålde lotter. Evenemanget var som det brukar kostnadsfritt.


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde dagen.

Musik på torget

 

Samtliga onsdagar i juli mellan kl. 13.00 till 15.00 lät vi för tredje året i rad olika musikanter under enkla former spela och sjunga för besökare på torget Wadköping. Den 5 juli underhöll Dé vá då med nostalgilåtar. Luthman & Björk spelade schlager m.m. den 12 juli. Den 19 juli fortsatte Kajsa & P-O med en blandad repertoar. Avslutade gjorde Wasa Kapell den 26 juli med folkmusik.


Föreningen fanns på plats, sålde lotter och bjöd medlemmar på kaffe. Evenemangen var kostnadsfria.


Tack Kultur- och fritidsnämnden, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde dagarna.

Ytterligare skulpturvandringar i Stadsparken


Den 20 juni genomfördes ännu en skulpturvandring. Även denna gång handlade det om skulpturerna i Stadsparken men en ny runda. Även detta arrangemang genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och var kostnadsfritt.

Nationaldagen


För tredje året i rad firade vi Nationaldagen i Wadköping med folkmusik av Tröstlösa Kapell. Musikanterna gick runt i området och spelade mellan kl. 13.00 och 15.00. Föreningen fanns på torget. Vi sålde lotter och bjöd våra medlemmar på kaffe. Barn fick svenska flaggor. Cajsa Warg fanns också på plats och berättade om sitt liv kl. 13.00 och 14.00 i Wadköpingskontorets guidade turer.


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde dagen.

 Föreläsning och 2 skulpturvandringar


Den 13 mars genomförde vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsning i Wadköpings Teaterlada om skulpturerna i Stadsparken. Vår ciceron var Fredric Skargren som 2020 skrev en bok om ämnet. Detta följdes upp med en vandring i Stadsparken den 12 april och en den 29 maj. Olika skulpturrundor varje gång.


Evenemangen var kostnadsfria och uppskattades av åhörarna.

Påskfint i Lekladan -  Wadköping


Vi har gjort Lekladan påskfin


Nyheter

Trä-ägg

Kaniner

Kvastar och sopsett

Kaffe, bakverk och duk

Gardiner och bäddsett

Tvätt 

En blomma till fönstret


Tack till er som har skänkt saker i projektet eller hjälpt till med inköp

samt iordningställa det hela.


Tack Örebro kommun för ekonomiskt stöd.

Medlemslotteri

 

Vi gratulerar Sven-Erik O och Anita S som vann i årets medlemslotteri!


Vinsten var presentkort på Gamla Örebro i Wadköping.

Årsmöte 


Den 28 mars kl. 18.00 genomfördes föreningens årsmöte i Teaterladan i Wadköping. Mötet leddes med säker hand av vår medlem Gun Carlestam Lewin. På mötet antogs styrelsens förslag till stadgeändring, vilket var den enda punkten utöver de sedvanliga för ett årsmöte. Föreningens ekonomi är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Den nya styrelsen består av ordförande Anders Borehed och ledamöterna Emma Aveborn, Mats Einestam, Annica Lejdebo, Kristina Rosbro samt Evelyn Savert Liedström. Till suppleant valdes Birgitta Wallbom.

2022


Tack alla medlemmar som stöder och möjliggör vår föreningen genom ert medlemsskap

Tack alla var och en som deltagit i eller besökt våra aktiviteter

Tack alla våra samarbetspartners och bidragsgivare

Året kunde läggas till handlingarna som ett lyckat år


Sponsorer, projekt och gåvor

Under året har våra lotterier till del sponsrats av Tandläkaren på Kilsgatan och Direkt Optik. Vidare har Clas Thor generöst skänkt oss ett stort antal av boken Författarna och staden, Örebro 750 år i litteraturen. Inger och Göte Lundin har skänkt boken Promenad i Wadköping. Vi har också för andra året i rad genom Region Örebro Län, Tillväxtverket och EU, beviljats hjälp med kunskapsutveckling i sociala medier.


För detta är vi väldigt tacksamma. Tack!


Skrivelser

Föreningen har svarat på Kultur- och fritidsförvaltningens remiss gällande förslag på ny bidragsmodell. Vi har också skrivit till Tekniska förvaltningen och föreslagit att Skytteparken och Wadköping ska ingå i det alkoholförbud som gäller i t.ex. Stadsparken. Detta på förekommen anledning då området, verksamma och boende var mycket belastade och utsatta av festande under föregående år. Sist men inte minst har vi lämnat en intresseanmälan för lokal/del av lokal i Wadköping. Föreningen är i mycket stort behov av ett fungerande förråd samt ett utrymme till att kunna arbeta med våra olika aktiviteter i. 


Studiecirkel

Under våren startade vi en studiecirkel i syfte att lära oss mer om Wadköping, friluftsmuseum, närområdet m.m. I delar av detta inledde vi ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Våra medlemmar har bjudits in till en studieresa till Gamla Linköping, guidning av Kungsstugan i Wadköping samt en föreläsning om Örebros äldsta gata. Föreningens styrelse har haft träffar om friluftsmuseum i Sverige och lokala författare. 


Arbetsgruppen

För andra året har vi haft uppdraget från Wadköpingskontoret att de dagar kontoret är lediga öppna och stänga hus och utställningar i Wadköping för allmänheten. Vi ser detta som en rolig och lämplig insats för vår förening. Uppdragen delas mellan flera personer i styrelsen och medlemmar. Gruppen har också flera gånger plockat skräp i området och deltog i Håll Sverige Rent-dagen den 17 augusti. Vi har också målat om träleksaker från Wadköpings Leklada. Dessa slits hårt då ladan är populär hos barnen. Föreningen har vidare initierat att informationsskylten vid Jeremiasstatyn har restaurerats av Wadköpingskontoret. Under året har vi också snyggat till vår egen brevlåda genom stortvätt och ny skyllt. 


Tack Annika, Elisabeth, Gun, Janne, Ronnie och Torgny för era insatser.


Adventskalendern

För femte året i rad skapade och visade vi en Adventskalender i Wadköping. Öppen för alla att beskåda utomhus på planket mot Stadsparken. I år var det barn på Birgittaskolan som målade bilderna och temat var julklapp. Birgittaskolan tillhör Specialpedagogiska skolmyndigheten och är en regional skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.


Wadköpings Vänner fanns på plats vid julmarknaderna, 27/11 - 4/12 samt 11/12, och kl. 12.00 satte vi upp en veckas bilder i taget. Vi passade samtidigt på att sälja lotter och prata med marknadsbesökare. Den 18 december publicerade Nerikes Allehanda bilderna med ett helsidesuppslag, vilket vi är så glada för. Ett antal bilder visades också vid entrén till B-huset, Universitetssjukhuset, där vi av Wadköpingskontoret fick möjlighet att visa upp föreningen. Evenemanget avslutades den 13 januari då barnen från Birgittaskolan bjöds till Wadköping för att tackas, ta ner sina bilder och delta i den julgransplundring som Wadköpingskontoret ordnade samma dag. 


Tack alla barn som målat dessa fina bilder och tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd till kalendern.


Föreläsning och medlemsmöte

Den 4 oktober bjöd vi in till en föreläsning om Örebros äldsta gata. Göran Lindhé från Sällskapet Gamla Örebro berättade engagerat och intressant om dess historia. Vi höll även ett medlemsmöte där styrelsens förslag till revidering av våra stadgar godtogs. 


Hedersmedlemmar 

I år utsågs Göte Lundin välförtjänt till hedersmedlem i Wadköpings Vänner. Diplom delades ut. Motiveringen löd: 

”För möjliggörandet av utbyggnaden av Wadköping på 1990-talet samt för det förtjänstfulla sätt du verkat för föreningens bästa”. Även Inger Lundin utsågs till hedersmedlem för sina förtjänstfulla insatser. 


Jeremiaskonserten

Vår traditionella Jeremiaskonsert genomfördes i år den 21 augusti på Spelgården i Wadköping. Det var strålande sommarväder och många var åhörarna som lyssnade till Tröstlösa Kapell och fick veta mer om våra Närkeskalder. Vidare utdelades årets Jeremiasstipendium till Anders Wallén av Eva Eriksson, ordförande Jeremiasfonden. Det var som vanligt fri entré och konserten är öppen för alla. Vi passade på att sälja lotter som gav ett fint ekonomistk tillskott. Nerikes Allehanda var på plats och skrev om arrangemanget, vilket uppskattas mycket. 


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde konserten.


Guidad visning av Kungsstugan

I vår studiecirkel arrangerade föreningen för våra medlemmar en guidad visning av Kungsstugan i Wadköping den 15 augusti. Jenny Schill från kommunens Wadköpingskontor berättade om husets långa historia. Vi fick här en unik chans att se övervåningen med dess unika vägg- och takmålningar från slutet av 1500-talet. Mycket intressant. 


Musik på torget

Vi beslutade oss tidigt för att upprepa förra årets nyhet och succé Musik på torget i Wadköping. Den 6 juli startade vi med att Sonja Hellströms Duo spelade och sjöng såväl ”gamla örhängen” och evergreens som sommarmelodier. Den 13 juli spelade Snavlunda Sisters folkmusik på nyckelharpor. De fyra damerna bjöd på närkelåtar från 1700-talet och egenhändigt komponerade låtar m.m. Den 27 juli kom Kumla Spelmän och bjöd på dragspelsmusik och den 3 augusti blev det visor av Cornelis Vreeswijk och även lite Taube med Anders Borehed, Magnus Börjesson och Andreas Svensson. Arrangemangen pågick mellan kl. 13.00 och 15.00. Musikanterna underhöll på torget öppet för alla och kostnadsfritt för åhörarna. Det satte guldkant på besöket i Wadköping och många var de som besökte oss. Föreningen fanns på plats med ett bord där vi informerade om vår verksamhet, sålde lotter och erbjöd kaffe till våra medlemmar. Vid tillfällen som dessa har vi också glädjen att rekrytera ett antal nya medlemmar. 


Tack till Kultur- och fritidsnämnden, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde arrangemangen. 


Studieresa till Gamla Linköping

I vår studiecirkel bjöds våra medlemmar, till en reducerad kostnad, på en studieresa till Gamla Linköping. Den 18 juni bar det iväg. Vi träffade Tina Karlsson Fromm, museichef Gamla Linköping, fick en guidad visning av guiden Moa samt träffade vår motsvarighet Föreningen Gamla Linköping med ordförande Ulf R Lindgren, kassör Rita Ottosson och Rude Glantz från deras Klädgrupp. Under dagen fick vi många fina intryck och tips om hur de arbetar som vi tar med oss i vår verksamhet. Det var en mycket lyckad och trevlig utflykt. 


Hemsida och e-post

Under sommaren lyckades föreningen äntligen, efter flera år, skapa en ny hemsida som sedan har uppdaterats under året. Samtidigt skapade vi en egen e-postadress för föreningen: styrelsen@wadkopingsvanner.com. För att spara portokostnader skickar vi efter detta våra medlemsbrev och information via e-post. 


Nationaldagen

För andra året i rad firade vi Nationaldagen i Wadköping med folkmusik av Tröstlösa Kapell. Musikanterna gick runt i området och spelade, vi besöktes av många glada firare som också besökte kommunens fina firande i Stadsparken tillsammans med Föreningarnas dag. Wadköpings Vänner fanns på plats på torget, sålde lotter och bjöd medlemmar på kaffe.


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggjorde dagen. 


Annons i Nerikes Allehandas sommarbilaga

I år annonserade vi om våra sommar aktiviteter i Nerikes Allehandas sommarbilaga. En stor fin annons där vi hoppas att vi nådde ut till många av länets invånare.


Bokbytarskåpet

Vårt bokskåp i Infoboden i Wadköping gick in på sitt andra år. Det byts, skänks och fås böcker på rullande band.


Medlemslotteri

Grattis Magnus G och Miriam S som vann i föreningens medlemslotteri. Vinsten var presentkort på Gamla Örebro i Wadköping. Lotteriet genomfördes för andra året i rad och vinsterna drogs på årsmötet.


Årsmöte

Wadköpings Vänner genomförde vårt årsmöte den 8 mars i Teaterladan i Wadköping. 17 st. medlemmar var närvarade.

Mötet inleddes med att Maria Gustafsson, enhetschef i Wadköping, berättade om Wadköpingskontorets aktuella frågor.

Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Bondesson som tackade för förtroendet och talade kort om betydelsen av kultur och historia samt konstaterade att Wadköping är en viktig del av vårt kulturarv.


De sedvanliga handlingarna som årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse gicks igenom samt godkändes varpå årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Föreningens verksamhetsplan för 2022 presenterades och godkändes.


Till ny ordförande i styrelssen valdes Anders Borehed. Till ledamöter valdes Emma Aveborn, Mats Einestam, Annica Lejdebo, Yvonne Rickne och Evelyn Savert Liedström. Till suppleanter valdes Kristina Rosbro och Birgitta Wallbom. Avgående ordföranden Evelyn Savert Liedström samt avgående styrelsesuppleanten Torgny Egermo avtackades efter flera års arbete i föreningen. Båda finns dock kvar som förtroendevalda, Evelyn som ledamot i styrelsen och Torgny som ledamot i valberedningen samt aktiv i olika evenemang.


2022 års adventskalender

2021

Adventskalendern och julmarknader

För fjärde året i rad arrangerade föreningen i december Adventskalendern i Wadköping. Bilderna presenteras på planket mot Stadsparken och hade i år målats av barn från Tegnérskolan, Brukets skola samt Hagaskolan under Kulturskolans bildpedagoger. Årets tema var Julgranen. Varje dag mellan 1-24 december publicerade Nerikes Allehanda till vår glädje dagens bild.


Wadköpings Vänner deltog i samband med att Adventskalendern sattes upp på tre av Wadköpings julmarknader. Vi hade ett eget marknadsbord där vi sålde lotter samt hade en tipstävling om Wadköping. Detta med fina priser från verksamma i området. Kaffe till besökande medlemmar serverades.


Tack Wadköpingskontoret. Örebro kommun, för ekonomiskt stöd som möjliggör Adventskalendern.


Arbets- och fikagrupp

Under våren bildade föreningen en Arbetsgrupp som under året haft uppdrag från Wadköpingskontoret, Örebro kommun, samt på eget initiativ vid flera gånger gått skräpplockarrundor för att hålla Wadköping så fint som möjligt. Gruppen deltog också på Håll Sverige Rent-dagen den 18 september.


Jeremiaskonserten

Den 22 augusti genomförde vi den årliga Jeremiasdagen på Spelgården i Wadköping. Tack Tröstlösa Kapell för ert som vanligt fina framträdande med visor och berättelser om Närkediktare bland andra Jeremias i Tröstlösa, Levi Rickson. Stiftelsen Jeremiasfonden delade ut Jeremiasstipendiet. I samband med konserten sålde föreningen lotter med fina priser från verksamma i Wadköping. Vädret var fint.


Tack Wadköpingskontoret, Örebro kommun, för ekonomiskt stöd för genomförande av denna konsert, gratis och öppen för alla.


Torgonsdagar

Den 14 och 21 juli underhöll Wadköpings Vänner själva med musik och sång då kommunens Wadköpingskontor arrangerade Torgonsdagar i Wadköping. Tack Wadköpingskontoret för att ni bjöd in oss till detta för Wadköpings så trevliga arrangemang.


Musik på torget

Wadköpings Vänner arrangerade i sommar en ny aktivitet – Musik på torget i Wadköping. Vid fem tillfällen (16 juni, 23 juni, 30 juni, 4 augusti och 11 augusti mellan kl. 13.00 och 15.00) bjöd vi in musikanter att under enkla former spela och sjunga för besökare och förbipasserande. Föreningen deltog samtidigt och bjöd medlemmar på kaffe, sålde lotter och hittade flera av er nya medlemmar.


Tack till Örebro Dragspelsklubb, De Tröstlösa bröderna, Snavlunda Sisters, The Odder Fellows och Örebro Spelmanslag för era fina framträdanden! Det var mycket fina dagar för både besökare och verksamma i Wadköping.


Tack också till Kultur- och fritidsnämnden, Örebro kommun, och Adolf Lindgrens Stiftelse för ekonomiskt stöd


30-årsjubileum på nationaldagen

Wadköpings Vänner bildades 1991 och firade således 30-årsjubileum 2021. På nationaldagen initierades firandet på torget i Wadköping. Tröstlösa Kapell uppträdde med musik och sång och vår ordförande underhöll i rollen som Cajsa Warg. Föreningen bjöd medlemmar på kaffe med en liten 30-årsgåva samt sålde lotter.


Bokbytarskåp

Den 1 maj startade föreningen upp ett bokbytarskåp i den lilla Infoboden i Wadköping intill Jeremiabageriet. Alla är välkomma att låna, behålla eller skänka en bok eller flera!


Medlemslotteri

Grattis Anita och Elisabeth E som vann i föreningens medlemslotteri. Vinsten var presentkort på Jeremiabageriet i Wadköping.


Årsmöte

Den 10 juni avslutade vi 2020 med föreningens årsmöte. Kvällen inleddes med en rundvandring i Wadköping där Maria Gustafsson, enhetschef för Wadköping och Karlslund, berättade företrädesvis om Cajsa Wargs hus och Kungsstugan. Om corona inte hade hindrat hade en längre föreläsning hållits.


På årsmötet delgav Maria Gustafsson också Wadköpingskontorets aktuella frågor. Efter detta följde sedvanliga föredragningspunkter för årsmötet samt kaffe med goda smörgåsar från Gamla Örebro Café och konferens i Wadköping.


2020 var ett år med hållbarhet som tema. Efter aktiva åtgärder kunde vi konstatera att medlemsantalet ökade något, vilket var mycket glädjande. Mötet hölls utomhus på Wadköpings scen Spelgården, deltagarantalet var högre jämfört med tidigare och solen sken.


Stipendium

I mars 2021 tilldelades Wadköpings Vänner ett stipendium från Sparbanksstiftelsens Nya för ”vårt viktiga samhällsengagemang och fina arbete”. På torget i Wadköping, med Cajsa Wargs hus och Kungsstugan i ryggen, mottog vi denna värdecheck. Vi är väldigt tacksamma för detta och kommer med nöje omsätta den i vår verksamhet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna